El consorci sanitari de Mataró, posa a disposició dels usuaris el Centre d’atenció a persones discapacitades (CAD). Aquest servei te la funció de valorar el grau de discapacitat de les persones que ho soliciten.

Un equip de professionals valorarà el seu cas i establirà un grau de discapacitat de forma permanent o temporal.

Si te una discapacitat és molt útil tenir el grau reconegut oficialment per poder gaudir d’avantatges socials i fiscals i  en un moment donat, demanar determinats ajuts, com ara els ajuts PUA de la generalitat.

A ortopèdia Premià podem ajudar a tramitar aquest tipus d’ajut.