La seva cistella és buida!
Veure el carro caixa
Cistella subtotal: 0.00€

TERMES I CONDICIONS

Ortopèdia PREMIÀ disposa d’un servei de compra ONLINE que permet a l’usuari / client comprar des del seu ordinador personal. Les que s’exposen a continuació són les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA ONLINE a través de la pàgina web www.ortopediapremia.es i www.ortopediapremia.com. No obstant això, qualsevol dubte sobre el que disposa elles intentarà ser resolta a través del servei d’atenció al client d’ortopèdia PREMIÀ.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA ONLINE

Aquestes són les condicions que regulen la venda dels productes presentats en el web www.ortopediapremia.es de la qual és titular la societat J. Romero Isla, domiciliada al carrer Sant Cristòfol núm 90, 08330, Premià de Mar, província de Barcelona. NIF 46455957­M.

PROPIETAT DEL CONTINGUT DE LA PÀGINA WEB

Tots els continguts de la pàgina web ortopediapremia.com són propietat d’ortopèdia PREMIÀ incloent, sense cap tipus de limitació, les reproduccions dels articles, el disseny gràfic, els logotips, les imatges, la música, els textos, les il·lustracions, les fotografies , les marques, i qualssevol altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament de la pàgina web.

La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició del públic, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació, en qualsevol format, ONLINE o off­line, que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’ explotació, queden expressament prohibits.

Ortopèdia PREMIÀ no concedeix cap llicència ni autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts.

Tots els logotips i denominacions de serveis que apareixen a la pàgina web www.ortopediapremia.es són marques registrades i de propietat de ORTOPÈDIA Premià. En la resta de casos són marques llicenciades pels seus titulars legítims.

GARANTIA DE COMPRA

Els articles oferts a través d’aquesta pàgina web són una selecció de productes de la col·lecció d’ortopèdia PREMIÀ i compleixen els mateixos requisits de qualitat i garantia que els productes posats a la venda en els establiments oficials on es poden adquirir els productes d’ortopèdia PREMIÀ.

Cada producte va identificat amb el seu nom, imatges del mateix, la seva descripció, la composició i, si escau, amb les talles disponibles, així com amb el preu (impostos inclosos).

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi d’existències.

PROCEDIMENT DE COMPRA

 1. Els articles que es vulguin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella mitjançant un click sobre la icona corresponent ( “afegir al cistell”).
 2. La cistella de la compra contindrà la imatge de l’article seleccionat, el seu nom, si escau, la talla, i el preu (impostos inclosos).

El preu expressat no inclou les despeses d’enviament que puguin reportar­se ja que les tarifes per aquest concepte varien en funció de la destinació de l’enviament, ni les comissions que es poden reportar en funció de la modalitat de pagament que s’utilitzi.

 1. El full de comanda sol·licitarà les dades personals i de facturació del client, així com les dades de lliurament, que s’incorporaran a la base de dades d’ortopèdia PREMIÀ amb l’objecte de poder processar la comanda i facilitar la realització de noves compres a ortopediapremia.es.

S’haurà d’especificar també quin és el tipus de pagament desitjat, en funció d’aquest, podrà variar la tarifa d’enviament.

Les dades personals de l’usuari s’han d’indicar amb total exactitud per tal d’evitar confusions o incidències en l’enviament dels articles adquirits.

 1. Formalitzada l’ordre de compra i abans de l’enviament de la comanda es presentarà un resum identificant els articles adquirits, el seu preu total, incloent els impostos i, ara també, les despeses d’enviament, i les dades per a l’enviament. La comanda haurà de ser confirmada acceptant les condicions i prement en la icona corresponent ( “finalització de la compra”).
 2. Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o dèbit (Visa o Mastercard), mitjançant transferència bancària o, en alguns casos, contra reemborsament, no admetent altres formes de

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, en temps real, a través de la passarel·la de pagament segur de l’entitat bancària Kutxabank.

Les transferències bancàries s’efectuaran al número de compte bancari que es facilitarà al client via la nostra web.

 1. Confirmada la transacció, es comunicarà a través d’un correu electrònic dirigit al destinatari, un codi de comanda perquè es pugui fer un seguiment de la situació de l’enviament en cada moment a través de l’ordinador del El missatge ha d’incloure, així mateix, una descripció de la comanda, de les dades per al seu enviament i de les dades personals requerits.

La no recepció d’aquest missatge pot ser deguda a diferents circumstàncies, sent aconsellable, en aquest cas, posar­se en contacte amb ortopèdia PREMIÀ a través del departament d’atenció al client consignat en el punt corresponent d’aquestes condicions generals.

MONEDA I IMPOSTOS

L’usuari / client coneixerà sempre i en tot moment previ a la seva compra el preu i les característiques dels articles oferts a la pàgina web.

Els preus vindran sempre consignats en EUROS i en tot cas han de portar inclòs l’increment que en cada cas correspongui per aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit, al tipus impositiu que en cada moment estigui vigent i sigui aplicable.

 

VI.- FORMA DE PAGAMENT I SEGURETAT

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, s’emprees fan servir sistemes de pagament segur d’entitats financeres de reconeguda solvència i de primera línia en la configuració del comerç electrònic (kutxabank). En aquest sentit, les dades confidencials de pagaments són transmeses directament i de forma encriptada a l’entitat financera corresponent.

En el pagament mitjançant transferència bancària, la comanda només es cursarà a partir que consti ingressat l’import total de la transacció (preu de les mercaderies, IVA i despeses de transport) en el compte bancari d’ortopèdia PREMIÀ

Per al pagament amb targetes Visa i Mastercard, ORTOPEÌA Premià només accepta transaccions CES (comerç electrònic segur) amb el protocol internacional 3D Secure que es caracteritza pels distintius “Verified by Visa / Mastercard Securer Code”.

En realitzar el pagament de l’import total de la transacció (preu de les mercaderies, IVA i despeses de transport) a través de la passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a comerç electrònic segur.

A continuació, connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació mitjançant un codi personal d’autenticació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autenticació, En cas contrari, la transacció serà rebutjada.

Com a mesura complementària al sistema de “pagament segur” i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, ortopèdia PREMIÀ es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client / usuari i adoptar les mesures que consideri necessàries (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

TRAMITACIÓ DE COMANDES

Les comandes es tramitaran per ortopèdia PREMIÀ de forma immediata un cop complerts els requeriments establerts per als mateixos i, específicament, per la seva forma de pagament.

Per la seva seguretat, determinats articles només poden recollir-se físicament a l’ortopèdia per que un tècnic validi el seu correcte ús.

A no ser que s’especifiqui el contrari, l’enviament no inclou ni el muntatge ni la pujada de l’article al domicili particular del client. El missatger serà responsable només de deixar l’article a “peu de carrer”. Si li cal contractar el servei de “pujada i muntatge”, preguem es posi en contacte amb nosaltres i trobarem una solució.

El transport dels articles adquirits es realitzarà pel mitjà que ortopèdia PREMIÀ consideri oportú. El termini de lliurament variarà en funció del lloc del destí i de la naturalesa i disponibilitat de l’article.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar al destinatari al domicili,) és indispensable emplenar correctament el formulari corresponent dins de l’ordre de comanda. Les despeses ocasionades per possibles errades a les dades d’entrega i contacte correran a càrrec del client.

El preu del transport es calcula en funció de la destinació i de la quantitat d’articles adquirits. L’esmentat preu es calcularà en incloure cada article a la cistella de la compra i figurarà a la pàgina que resumeix la compra abans de la confirmació de la comanda.

DEVOLUCIONS I / O CANVIS

Si per qualsevol motiu el client no quedés satisfet amb l’article adquirit, podrà retornar­lo en un termini màxim de set dies a comptar de la data en què consti la recepció del mateix.

La devolució s’ha de confeccionar mitjançant la remissió, en aquests set dies, d’un mail amb totes les dades identificatives de la comanda (codi) i client a l’adreça de correu electrònic següent: pedidos@ortopediapremia.com.

A partir d’aquest moment, ORTOPÈDIA PREMIÀ remetrà, per internet, una etiqueta amb totes les dades d’enviament, per adjuntar­la a la borsa. El client podrà escollir la forma d’enviament de retorn. Ortopèdia Premià recomana fer servir correu certificat o un servei de missatgeria.

Per poder exercitar els drets de devolució, els articles han de complir els requisits següents:

 1. no s’han d’haver fets servir, rentats, ni
 2. han de conservar l’etiquetatge original, degudament subjectes al
 3. han de tornar­en el seu embalatge

 

Sempre que s’hagin respectat aquests requeriments, ortopèdia PREMIÀ reintegrar l’import total dels articles adquirits que hagin estat retornats, en el termini de deu dies des de la recepció dels articles. Si no consten dades bancàries del client per a procedir al seu reemborsament, li seran sol·licitats en el mail que se li remeti d’acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors.

Les despeses d’enviament originals de la comanda que va rebre el client no seran reemborsats, ni tampoc els derivats de la devolució, que aniran a càrrec del client. Per a efectuar el càrrec d’aquests últims, es descomptarà el seu cost de l’import que conforme al paràgraf anterior hagi de ser reintegrat al client per la devolució de la mercaderia.

Per aquells articles lliurats sense despeses d’enviament, en cas de devolució també s’hauran d’abonar les possibles despeses d’enviament no repercutides en l’import total en el moment de la compra.

En el cas que ortopèdia PREMIÀ hagi enviat per error un article diferent al sol·licitat pel client o que la qualitat de l’article no sigui l’adequada, el procediment serà equivalent a l’indicat anteriorment:

El client enviarà un mail, en els set dies següents a la recepció de la comanda amb totes les dades identificatives de la comanda (codi) i del client a l’adreça de correu electrònic següent: pedidos@ortopediapremia.com.

A partir d’aquest moment, ortopèdia PREMIÀ remetrà, per internet una etiqueta amb totes les dades d’enviament per adjuntar­la a la borsa. Ortopèdia PREMIÀ gestionarà la recollida de l’article podent demanar al client que es desplaci a l’oficina de correus més propera .

Per poder exercir el dret de canvi, els articles han de complir, igual que en el supòsit anterior, amb els següents requisits:

 1. no s’han d’haver fet servir, rentat, ni
 2. han de conservar l’etiquetatge
 3. han de tornar­en el seu embolcall

El canvi dels articles, confirmat l’error en el subministrament o la tara del producte per part de ORTOPEÌA Premià, no originarà cap despesa per al client, que veurà reemborsat, en els deu dies a la recepció en ortopèdia PREMIÀ del producte canviat, el cost íntegre de la comanda, així com les despeses originals de l’enviament inicial.

Les despeses de devolució per errors propis d’ortopèdia PREMIÀ corren igualment de càrrec d’ortopèdia PREMIÀ de tal manera que només es repercutiran al client les

despeses de transport provocats pel segon enviament dels productes, substituts dels originalment remesos per error.

La nostra botiga en línia està en continu procés de canvi i actualització. No tots els productes disponibles a la nostra ortopèdia física estan catalogats. Si no troba el producte que busca, avisi’ns i el catalogarem.

Igualment, determinats productes, no admeten la compra en línia o l’enviament a domicili per requerir prescripció o adaptació personalitzada al pacient.

ARXIU DE LES TRANSACCIONS CLIENTS

L’arxiu de les transaccions efectuades es realitza sobre un suport informàtic al servidor de ORTOPÈDIA PREMIÀ que serà administrat en estricte compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

HORARI I CONTACTE

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment poden posar­se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic següent:info@ortopediapremia.com o per telèfon: 930092943 dins de l’horari comercial de l’ortopèdia.

A través de la pàgina web www.ortopediapremia.es es poden realitzar compres durant les 24 hores de cada un dels 365 dies de l’any.

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de compra s’han configurat de conformitat amb la legislació vigent espanyola. Les operacions de venda es consideren realitzades al domicili de ORTOPEÌA Premià

En el supòsit de discussió de qualsevol qüestió relacionada amb l’aplicació de les presents condicions generals de compravenda a les que l’usuari / client s’adhereix, és competent, la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona i la seva província.